Akçaören Köyü Tarihi
You are currently viewing Akçaören Köyü Tarihi

Köyün adı akça ve viran sözcüklerinden oluşmuştur. Akça, beyazca; ören kelimesi ise eski, kalıntı,yıkık,harabe anlamındadır. Türkler eski bir yerleşimin üzerine köy kurduklarında viran/ören sözcüklerini kullanırdı. Akçaören ismi de bu şekilde ortaya çıkmış olabilir.

Cevdet Türkay yörük Türkmenler arasında Akçaviran, Ağca, Ağcalı isimlerinde cemaatler olduğunu ve bunların da genelde Ankara, Maraş, Sivas, Yozgat taraflarına yerleştiklerini belirtmektedir. Bu köyü bu cemaatlerden bir grup kurmuş olabilir.

Avni Candar Akçaviran adının mermer taşlı harabelerden almıştır,der.
Köylüler ise Akçe veren isminin önce Akçaviran sonra Akçeören olarak değişegeldiğini söylemekte.

Köyde Galatlardan kaldığı tahmin edilen bir kale harabesi mevcuttur.

 

 

akçaören köyü
Akçaören’de geleneksel mimariye sahip bir ev

1462-63 yılı tahrir defterine göre Akçaviran köyü Ankara sancağı kazalarından Mürted-ova’ya bağlı bir köydür. 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu isimli defterde Akçaviran köyü tımar olarak ikiye ayrılmıştır.

Birinci kısım zeamet tımarıdır.(Üst dereceli devlet görevlilerine verilir.) 13 hane ve 5 mücerred(bekar) nüfus ve 1825 akçe gelire sahiptir. İkinci kısım kale koruyucularına(müstahfazan-ı kala) ayrılan tımar 23 hane 11 mücerred 1 imam nüfus ve 1720 akçe geliri vardır.

Akçaören köyünün 1530 yılı nüfusu 37 hane 15 mücerrettir. Her hane 5 kişi kabul edilirse yaklaşık nüfus 200 olarak bulunur.

1844-45 yılı Temettüat Defterinde ise 14 hane olarak geçmektedir.Bu hane reislerinin isimleri şu şekildedir:

1.Kel Hüseyin Oğlu(köyün muhtarı) 8.Doğancı Oğlu Süleyman
2.Sarı Ali Oğlu Mehmet 9.Dengeç Oğlu Memiş
3.Delü Bekir Mustafa 10.Kel Hasbi Oğlu Hasan
4.Kanber Oğlu Mehmet 11.Doğancı Oğlu Hüseyin
5.Cabi Oğlu Mehmet 12.Hatip Oğlu Dede
6.Kel Hüseyin Oğlu Ahmet 13.Ruşen Oğlu Ali
7.Deli Sudi Oğlu Osman 14.Ömer(Yabanabad Yakaköy’den gelmiş.)

1935 yılı sonrası nüfus ise şu şekildedir:

YIL NÜFUS YIL NÜFUS YIL NÜFUS
1935 585 1960 253 1985 206
1940 202 1965 242 1990 206
1945 181 1970 205 1997 157
1950 205 1975 198 2000 185
1955 260 1980 194

Osmanlı dönemi köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Kara tarımı yapılmaktadır. 1844-45 yılı temttüat defterine göre köyün 500 dönüm ekilen 60 dönem ekilmeyen arazisi vardır. En fazla arpa,buğday ve burçak yetiştirilmektedir.

Osmanlı döneminden kalma taştan yapılmış camisi yıkılarak 1954 yılında bugünki cami yapılmıştır.

2000’li yıllardaki bilgiler ise şöyledir: Tarıma elverişli arazi 10.740 dekardır. İlçe tarım müdürlüğü verilerine göre En çok buğday (1320 ton) daha sonra arpa (650 ton),nohut ve mercimek yetiştirilmektedir.İlçe tarım müdürlüğü işbirliğiyle bodur ve yarı bodur meyve ağçları dikilerek meyvecilik de yapılmaktadır. Genellikle elma,armut,kiraz ve ceviz yatiştirilmektedir. Köyde içme suyundan beslenen 40 tonluk bir havuz yapılmıştır. Her hanenin birer dönümlük sebze bahçesi olup bu havuzdan sulanmaktadır.

Yine bu yıllardaki verilere göre 150 baş süt ineği bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan yok denecek kadar azdır.

Köydeki okul 1937 yılında yapılmış, bu okul çevre köy okulları içinde pilot okul olarak da hizmet etmiş günümüzde taşımalı eğitime geçilince kapatılmıştır. 1971 yılında elektrik gelmiş 2000 yılında kanalizasyonu yapılmıştır.

Kaynak:Sincan Kültür Haritası

Bir cevap yazın