Ankara Savaşı’ndan Tevarüs Eden Yer İsimleri
You are currently viewing Ankara Savaşı’ndan Tevarüs Eden Yer İsimleri

28 Temmuz 1402’de Çubuk Ovası’nda dönemin en güçlü orduları karşı karşıya gelir. Orta çağın en büyük savaşlarından biri olan bu savaşta karşı karşıya dövüşen askerlerin büyük çoğunluğunun da Türk olması dikkat çekicidir.

Savaşın nedeni nasıl olduğu ve sonuçları üzerinde bazı noktalar dışında durmak istemiyorum. Osmanlı ordusunun sağ cenahında ihtiyatında Kara Tatarlar yer alıyordu. Kara Tatarlar bizim bildiğimiz Kırım Tatarlarından farklıdır. Osmanlılar Türkleşmiş ya da Müslümanlaşmış Moğollara Kara tatar adını vermektedir.

 

İhanet Savaşın Seyrini Değiştirdi

Fillerle desteklenen Timur’un ordusu Bayezid’inkinden daha kalabalık ve askeri malzeme bakımından daha güçlüydü. On dört saat süren savaşın başlarında üstün görünen Osmanlı ordusu Kara Tatarlarla eski Anadolu beyliklerine bağlı askerlerin Timur’un saflarına katılmasıyla güç durumda kaldı. Bir tek Sırp müttefikleri Bayezid’i sonuna kadar terk etmediler.

Muharebe Timur’un lehine döndüğü sırada, I. Bayezid’in oğullarından Süleyman Çelebi, Mehmed Çelebi ve Sadrazam Çandarlı Ali Paşa kuşatmayı yararak kaçmayı başardılar. Üç yüz kişi kalıncaya kadar çarpışan I. Bayezid gece karanlığında çemberi yararak kurtulmaya çalışır hatta çemberi yarmaya muvaffak olur ama atı tökezleyip yere yıkılır.Büyük ihtimalle Timur sağ ele geçirin emri verdiği için atı bir Moğol oku ile öldürülür ve Yıldırım Mahmuthan tarafından üzerine ağ atılarak yakalanır.

Osmanlı İmparatorluğu’na bu yenilgiyi hatırlatan Ankara, Mustafa Kemal gelip kendisine başkent olarak burayı seçene kadar önemsiz ve küçük bir Anadolu şehri olarak kalmıştır. Ankara tarihinde çok önemli bir yeri olan bu savaşın izleri günümüzde bazı yer adlarında yaşamaktadır. Rivayet ve söylentilere dayanan bu yer adlarını en bilineninden başlayarak anlatalım:

eryaman, kazan

Esenboğa

Bugün başkentimizi dünyaya bağlayan havaalanımızın ve Çubuk ilçemizin bir mahallesinin adı olan ”Esenboğa” adı o bölgeye karargahını kuran Timur’un Moğol komutanı İsen Buga’dan gelmektedir .İsen Buga’nın fil ordusunun komutanı olduğu da söylenmektedir. ”İsen Buga”nın Türkçe huzurlu boğa anlamına geldiğini de belirtelim.

Mahmutoğlan

Çubuk ilçemizin bir köyü olan Mahmutoğlan adı Yıldırımın esir düştüğü yerde Kara Tatarlarca kurulan bu köye Yıldırım’ı yakalayan Mahmuthan’dan geldiği rivayet edilir.

Kazan

Ankara savaşı Çubuk ve Kazan arasında bulunan Mire Dağı’nın eteklerinde geçmiş olup büyük ihitimalle Osmanlı ordusunun aşçılar gibi geri hizmet birimleri kazan tarafına konuşlanmıştı. Savaş kaybedilip geri çekilme başlayınca bu birlikler de aceleyle geri çekilirken büyük yemek kazanlarının buralarda kaldığı ve bu ilçemizin adının da bu kazanlardan geldiği anlatılır.

Mürted Ovası

”Mürted” dönmüş, dinden dönmüş, dinden çıkmış anlamındadır. Peki bu ad bu ovaya neden verilmiştir. Osmanlı ordusuna ihanet eden, onları arkadan vuran kara tatarların bu ihaneti mürtedlikle eş tutulmuş. Savaştan önce ve savaştan sonra bir süre yerleştikleri bu ovaya mürtedlerin ovası, mürtedin ovası denilerek kara tatarların ihanetleri yüzlerce yıl yaşatılmış unutulmamıştır.

1960-1995 yılları arasında kullanılan ”Mürted” ismi 1995’te ”Akıncı” olarak değiştirilmişti. 6 Eylül 2016’da ”Akıncı” ismi 15 Temmuz Darbe girişiminde Akıncı Üssü’nün kullanılmasına atfen tekrar mürted ismine dönüldü.

Ergazi

Osmanlı ordusuna kendi askerleri ile katılan üç kardeşten biridir. Küçük bir askeri birliğin komutanı olduğu tahmin edilir. Osmanlı ordusu çekilirken Kara tatarlarca şehit edildiği yer onun adıyla anılmaktadır.

Eryaman (Emiryaman)

Üç kardeşten bir diğeridir. O da bozgun sırasında bugün Eryaman adıyla anılan yerde şehit edilmiş olup mezarı da bulunmaktadır

Abdülselam Dağı

Kardeşlerin sonuncusu olup Abdülselam Dağı eteklerinde Moğol okçuları tarafından öldürüldüğü söylenir.

Dilaver KORKMAZ

This Post Has One Comment

  1. Ahmet

    Ankara savaşıyla ilgili biz tarih severlerle için aydınlatıcı bilgi olmuş emeğinizden dolayı teşekkürler.

Bir cevap yazın