Mülk Köyü Tarihi
You are currently viewing Mülk Köyü Tarihi

Mülk kelimesi ev,dükkan,arazi gibi taşınmaz mal, devletin egemenliği altında bulunan topraklar, vakıf olmayıp doğrudan bir şahsa ait mal anlamlarına gelmektedir. Köylülere göre diğer bir ismi de melek’tir. Cevdet Türkay Anadolu’daki konar göçer yörükan taifesine mensup ”Mülk, Melek, Melekli, Melekler”adlarını taşıyan cemaatlerden bahsediyor. Bu köyü mülk ya da melek adlı bir cemaat tarafından da kurulmuş olabilir.

1462-63 yılı Tahrir Defteri’ne göre Mülk Murtaza-Abad kazasına bağlı bir köydür. 1530 yılına ait muhasebe defterine göre köy arazisi tımar toprağıdır. ( Tımar: Osmanlı Devleti’nde savaşlarda başarı gösteren askerlere ve alt derece devlet memurlarına verilen yıllık geliri 3-20 bin akçe arası olan topraklardır. Tımar sahibi gelirin bir kısmı ile de atlı asker yetiştirirdi. Bakınız: tımarlı sipahi, cebelü)

1530 tarihinde 38 hane, 26 mücerred(bekar), 1 imam, sipahiden ibaret olan 6600 akçe geliri olan bir köydür. Bir hane 5 kişi olarak varsayılırsa yaklaşık nüfus 226 olarak hesaplanır.

6.12.1588 yılında savaşta gösterdiği başarıdan dolayı divan katiplerinden Seyyid Mehmet’e timar olarak verilmiştir.

Ağaçlandırma sahasından

Bundan 315 yıl sonraki 1844-45 tarihli Mülk Köyü Temettüat Defterinde köyün nüfusu 32 hanedir. Bu hane sahipleri şu şekilde geçmektedir:

1.Derviş Efendi Oğlu Molla Mustafa (köyün imamı) 12.Keşkir Oğlu Veli Ahmet 23.Müşkili hizmetkarı Ahmet
2.Halil Ağa’nın Oğlu Mustafa 13.Tavulcu Oğlu Mehmet 24.Koca Kabak Oğlu Ömer(Bereket köyünden gelmiş.)
3.Acemoğlu Ahmet 14.Satılmış Oğlu Dede 25.Tombul Oğlu Ahmet (Bereket köyünden gelmiş.)
4.Acemoğlu Hüseyin 15.Salih Oğlu Mehmet 26.Pehlivan Mehmet
5.Aemoğlu Hasan Hüseyin 16.Atlıca Oğlu Ali 27.Murat Oğlu Abdullah (Şeylek köyünden gelmiş.)
6.Emeksiz Oğlu Mustafa 17.Berber Bekir Oğlu Recep 28.Çerik Oğlu Süleyman
7.Çıkrık Süleyman 18.Sipahioğlu Mehmet Ali 29.İmam Oğlu Ali (Karkın köyünden gelmiş.)
8.Edhem Oğlu Ali 19.Veli Oğlu Ahmet 30.Çoban Yakup (Gökler köyünden gelmiş.)
9.Bacı Oğlu Osman 20.Acemoğlu Ali Oğlu Yetim Ali 31.Koca Mustafa Oğlu Ahmet
10.Kör Osman Oğlu Satılmış 21.Turali (Durali) 32.Çoban Minnet (Otacı köyünden gelmiş.)
11.Hacı Memiş Oğlu Hacı 22.Çeşyiz Oğlu Mehmet

 

Bu 32 hane bir imam 11 çiftçi, 6 müşterek çiftçi 1 berber, 1 berber çırağı, 3 hizmetkar, 2 çoban, 2 ırgat, 2 yetim ve 1 fukara şeklinde kaydedilmiştir.

Köy hem kara hem de sulu tarım yapmaktadır. Toplam 19 hane çiftçi vardır. 6 hanenin bahçesi 1 haneni bağ ve bahçesi vardır. Ekilen toplam arazi 905 dönümdür. En fazla eken 70, en az eken 10 dönüm ekmektedir. Ekilmeyen arazi 570 dönümdür. Toplam 10 buçuk dönüm bahçe vardır. Bir hanenin 5 dönüm bağı vardır.

Yetiştirilen ürünler buğday,arpa,burçak,nohut ve mercimektir. Çerikoğlu Süleyman’a ait bir değirmen kaydı vardır. Ankara’da ikamet eden Katırcı Küçük Hcı ve Sipahi Yusuf Bey’in de köyde emlağı vardır.

2000 yılı kayıtlarına göre köyün 15.556 dekar arazisi olup bunun bir kısmı Akıncılar’dadır.(Mürtet) İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 1800 ton buğday 750 ton arpa üretilmektedir. Bunun yanı sıra nohut ve mercimek ekimi de yapılmaktadır. Yıllık ortalama 2800 dekar kavun-karpuz ekilmektedir.

1974 yılında tamamlanan sulama göleti sayesinde sulu tarım da yapılmaktadır. Mülk göletiyle ilgili yazımıza: https://www.yenikentrehberim.com/mulk-goleti/ linkinden ulaşabilirsiniz.  Genellikle domates,biber,salatalık ve taze fasulye gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Köy giriş yolunun sağ ve solundaki güzel meyve bahçelerinden anlaşılacağı üzere meyvecilik ve bağcılık da yapılmaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile bodur elma ve yarı bodur ceviz bahçeleri yapılmıştır. Daha çok elma,armut,kiraz,vişne,ayva,ceviz,kayısı ağaçları yetiştirilmektedir. Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırma çalışmaları da yapılmaktadır.

Yine 2000’li yıllarda İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre 150 baş süt ineği bulunmaktadır. Yaklaşık 400 adet de koyun beslenmektedir.

Mülk köyü Ayaş yolu üzerinde olup Sincan’a 18 Yenikent’e 10 km mesafededir. Tahmini yüzölçümü 35.000 dönüm 1910 parseldir. Elektrik 1968 yılında gelmiştir.İçme suyu 1982 yılında kurulan şebeke ile evlere alınmıştır.

Köylülerin ifadesine göre 400 yıllık bir camisi vardı. Bunu doğrulayan 1868, 1906, 1910 yılları cami imamlarının tayin belgeleri mevcut. Bugün bu caminin yerine günümüzdeki cami yapılmıştır. 1932 yılında iki derslikli bir okul yapılmıştır. Bugün taşımalı eğitime tabidir.

1935 yılı itibariyle nüfus şu şekildedir:

YILLAR NÜFUS YILLAR NÜFUS YILLAR NÜFUS
1935 303 1960 369 1985 342
1940 308 1965 362 1990 409
1945 209 1970 333 1997 236
1950 335 1975 349 2000 286
1955 391 1980 353

Tuik 2018 nüfus verisi:  381 erkek, 91 kadın olmak üzere toplam 472’dir.

Köye ait http://www.06mulkkoyu.com/koyumuz/ adlı web siteden daha farklı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Sincan Kültür Haritası

Bir cevap yazın