Yenikent Eski Zir Kötürüm Bayezid Camii
You are currently viewing Yenikent Eski Zir Kötürüm Bayezid Camii

Bugün bu tarihi cami mevcut değildir. Eğer günümüze ulaşmış olsaydı bölgemizdeki 3 tarihi camiden biri olacaktı. Diğer ikisi için bakınız ( Eski Bucuk Köyü Camii  https://www.yenikentrehberim.com/tarihi-bucuk-koyu-camii/ 

 ve İlyakut Köyü Camii  https://www.yenikentrehberim.com/tarihi-ilyakut-koyu-camii/)

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler adlı yayınında bu camiye ait fotoğraflar ve cami incelemesi aşağıdaki gibidir:

Kötürüm Bayezid Camii kitabesi bulunmadığından, süsleme tezyinatına bağlı olarak 16. yüzyıl başına tarihlendirilmektedir. Caminin bulunduğu yer heyelan ve sel yatağı olması nedeniyle, yapı terk edilmiş durumdadır. ( Bugün maalesef hiç mevcut değil.)

Yapı 7.20 x 9.50 mertre ölçülerinde, dikdörtgen planlı, üstü alaturka kiremit çatıyla örtülü bir camidir. Kuzey cephede yapının yol kotuna uygunluğunu sağlamak için iki sütun ve blok taşlardan, bir alt kat yapılmıştır.

Bu nedenle doğu, batı ve güney cephelerde fevkani bir durum arz etmektedir. Camiye kemerli, iki yanı kapalı, dışarıya açık son cemaat yerinden girilmektedir. Son cemaat yerinde mahfile çıkılan merdivenin yer aldığı kapalı kısım ise ufak bir oda şeklindedir. Cami harimi kare planlıdır.( harim: Sanat tarihi terminolojisinde camilerde namaz kılmaya ayrılan bölüme denir. admin)

Tavan süslemesi

Alçı mihrabın kavsarası (kemerlerin eğrisel alt yüzeyi) yıkılmış ve mihrap bir niş halinde kalmış, ahşap minberin ise köşk, külah, seren ve korkulukları yok olmuştur. İbadet mekanını altta dikdörtgen yedi pencere ile üstte dokuz kare pencere aydınlatmaktadır. Tavan ahşap çıtalı, ortası göbekli, birbirine geçmeli geometrik ve yıldız motifleri ihtiva etmektedir.

Mahfilin tavanı ile mahfilin alt kısmının tavanı ahşaptan,nakışlı ve boyalıdır. Mahfili ahşaptan iki kare sütun ile iki yanda duvara yapışık ahşap sütunlar taşımaktadır.

Son cemaat yerinin doğu duvarına bitişik minarenin kare planlı kaidesi kesme taştan, gövdesi tuğladan silindirik olarak inşa edilmiş ve üzeri sıvalıdır. Şerefe korkulukları yıkılmış, külah ise ahşaptandır.

Bir cevap yazın