Yenikent Kayı Köyü 1
Yenikent Kayı Köyü 1

Kayı boyundan bir grubun bu köyün bulunduğu noktaya tam olarak ne zaman yerleştiği bilinmiyor. Selçuklular dönemi Ankara-Kastamonu topraklarında binlerce çadırdan oluşan büyük Türkmen grubu arasında büyük bir Kayı boyu da yer almaktaydı. Yenikent Kayı Köyü de bu Kayı boyundan birkaç ailenin buraya yerleşmesiyle kurulmuş olsa gerektir.

Kayı köyüyle ilgili ilk bilgi 1462-63 yıllarında yazılmış tahrir defterinde geçmekte. Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bu defterde Murtaza-abad (Mürted-ova) kaza’sına bağlı Kayı köyünün mülkiyeti Çelebi Mehmet dönemi emirlerinden Bayezid Paşa’nın oğlu İsa Bey’in medrese ve mescidine vakfedilmiştir. Fatih de bunu tasdik etmiştir. Bu belge köyün bu tarihten önce kurulu olduğunu gösterir.

Kayı köyü idari olarak bu tarihten Zir’in( Yenikent) kaza olduğu tarihlere kadar Murtaza-abad (Mürted-ova) kazasına bağlı kalmıştır. 1844-45 tarihli Kayı köyü Temettüat Defteri’nde Zir’e bağlıdır.

yenikayı
Köy Odası

1940-1955 yılları arasında Ayaş ilçesine bağlı kalmıştır. 1955’ten sonra yine Yenikent’e bağlanmıştır. (Talip Ulaşan, Köyümüz Soyumuz ve  Sülalemiz, Fransa 1993)

Kayı Köyü 1530 yılında hane 33 mücerred(bekar) 17 olmak üzere toplam 60 vergi nüfusludur. Bir hane 5 kişi kabul edilse nüfus 33.5= 165+17 > 182 kişi olarak hesaplanabilir.

1844-45 yılları temettüat defterinde 36 hanedir. Bu hane reisleri isimleri şu şekilde geçer:

1) Muhtar ı evvel Hatiboğlu Hasan 10)Cafer oğlu Mustafa 19)Küçük İbrahim oğlu Musa 28)Kırhacıoğlu Seyyid
2) Muhtar ı sani Emiroğlu Mustafa 11)Hacıoğlu Halil 20)Çalıkoğlu Hasan 29)Süleymanoğlu Emir
3) Bilme oğlu Ali 12)Eyvancıoğlu Ali 21)Küçük İbrahim oğlu Musa 30)Zencircioğlu Recep
4) Hasan Karacaoğlu Ahmet 13)Zencircioğlu Mehmet 22)Karagözoğlu Ali 31)Aziz Oğlu Ali
5) Ayaşlıoğlu ibrahim 14)Tabalı Oğlu Mustafa 23)Cender Ali oğlu Ali 32)Hatiboğlu Mustafa
6) Garip Bekiroğlu Mustafa 15)Himmet oğlu Ali 24)Kurtdedeoğlu Ali 33)İsmailoğlu Keçeci Hüseyin
7) Karamanoğlu Hacı 16)Himmet oğlu Şaban 25)Kargıoğlu Ali 34)Mevlid oğlu Ali
8) Çoban İbrahimoğlu Hüseyin 17)Dede oğlu Hasan 26)Kargıoğlu Hasan 35)Pepe Halil oğlu Kul Süleyman
9) Koca Ali oğlu Kara Hasan 18)Koceseroğlu Bekir 27)Yusuf oğlu Satılmış 36)Göçeroğlu Mehmed

 

Cumhuriyet Dönemi

1934 yılında Kayı Köyü Milli Eğitim Bakanlığınca bölge merkezi seçilmiş ve bu ihtiyacı karşılayacak şekilde okul binası yapılmıştır.Cumhuriyet Dönemi

1944’te bu bina tamalanarak 5 derslikli ilkokul açılmıştır. 1948 yılında eski mezarlık mevkine yatılı okul yapılmıştır. Yakın çevreden gelen 4 ve 5. sınıflar burada kalmıştır.

yenikayı
Eski köy okulu ve ilk öğretmenlerinden Ahmet Demirtaş

1951 yılında yatılı okul binası çocuk yetiştirme yurdu yapılarak kimsesiz çocuklar getirilip buraya yerleştirilmiştir. Sincan Fatih’e taşındığı 1984 yılına kadar hizmet vermiştir. Daha sonra bu bina ve çevresi Sincan Kaymakamlığınca mesire ve piknik alanına haline getirilmiştir… (devam edecek)

tarihi çocuk yurdu

Bir cevap yazın