Yenikent’in Makus Talihi/Tarihi
You are currently viewing Yenikent’in Makus Talihi/Tarihi

Tarihin tekerrür etmesi Yenikent’in tarihi gelişiminde de kendini göstermiş. Yenikent Osmanlı döneminde İstanos köyü olarak Murtaza-abad kazasına bağlı iken 1840’lı yıllarda Zir adıyla kaza olmuş hatta 1872 yılında daha önce bağlı olduğu Murtaza-abad Zir kazasına bağlanmıştır.

Fakat tarihlerin 1926’yı gösterdiği Cumhuriyet’in ilk yıllarında Polatlı ilçe yapılınca Zir kazasının bazı köyleri de Polatlı’ya bağlanmış Zir ise Ankara merkez kazaya bağlı nahiye durumuna düşmüştür. 1890 yılında Zir’in 110 köyü bulunurken Bu yıllarda bazı köylerin de Polatlıya bağlanmasıyla 60 köyü vardır.

1958 yılında maruz kalınan sel felaketi ”Zir” dönemini de sona erdirmiş yerleşim 1965 yılında Zir Vadisi’nden şu anki yerine taşınarak Yenikent ismini almıştır. 1967 yılında heyelan bölgesi olduğu için Bucuk köyü eski yerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tahsis edilen Yenikent’teki yerine taşınmıştı.

1971 yılında yapılan referandum ve bakanlar kurulu kararı ile Bucuk köyü ve Yenikent,  Yenikent merkez olmak üzere belediye kurulmasına karar verilmiştir.  5 Mayıs 1975 günü ara seçim ile Yenikent Belediyesi kurulmuştur. Daha önce Yenimahalleye bağlı iken 1983’ten itibaren de Sincan’a bağlı bir belde durumundadır.

Zir Halinden 1940’lı Yıllara Ait Bir Kare

1994 yılından itibaren ikişer dönem belediye başkanlığı yapan Rıdvan ATILGAN ve Emin ÖZER dönemlerinde ilçe olmak için çaba gösterildi.  2008 yılında yapılan düzenleme ile 50 bin nüfusun altında kaldığı için ( o dönem Yenikent’in 21 bin nüfusu çıkıyor ) ilçe olmaya çalışan Yenikent mevcut belediyesini de kaybederek Sincan’ın bir semti durumuna düşmüştür.

Yenikent’i yaptığı imar planları ile 400 bin kişinin oturabileceği bir yapıya kavuşturan son belediye başkanı Emin ÖZER’in hayal kırıklığı basında şu şekilde yer almıştı:

”Beldemizi 400 bin nüfusu barındırabilecek şekilde planladık. Beldeden mahalleye dönüş devlete sadece yük getirecek çünkü bir süre sonra zaten Yenikent’in nüfusu 50 bini çoktan geçmiş olacak. 1993’ten bu yana ilçe olma mücadelesi verirken hedef tam tersine gerçekleşiyor. ancak umudumuzu yitirmiş değiliz. Tasarının yeniden gözden geçirilerek Yenikent’in hakettiği yere getirileceğinden kuşkumuz yok”

Bugün Son Başkan Emin ÖZER’in tahmini gerçekleşmiş nüfus 50 bini çoktan geçmiş 100 bine yaklaşmıştır. Acaba makus talih tersine dönüp tarih tekerrür edecek mi?

Foto kaynak: Agos.com.tr
Yenikent Beldesi

Bir cevap yazın